Tupperware - Set Mát 7 hộp

590,000₫

Mô tả

🛍 SET MÁT 1 - Giá #590k /1 set 7 hộp

✅ 1 set bao gồm

1 hôpk 3.1L

2 hộp 1.4L

4 hộp 0.25L

✅ Set kín tuyệt đối, để sầu riêng hay mít thoải mái ko ra mùi.

Bình luận

Sản phẩm khác